Ledningssystem


Cert.områden

Branscher

Regioner

Branscher, EA-koder G:.xx


G:I Transport av kylda och frysta (färskvaror) livsmedel och djurfoder.
G:II Transport av livsmedel och djurfoder som ej kräver specifik lager- eller transporttemperatur.

Alla G:.xx