Ledningssystem


Cert.områden

Branscher

Regioner

Branscher, EA-koder 38.xx


38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster. Undergrupperna är Sluten, Öppen, Tand, Omsorg, Fhv-reh, Veterinär

38:1 Sluten sjukvård
38:2 Öppen hälso- och sjukvård
38:5 Företagshälsovård och rehabiliteringstjänster
38:6 Veterinärverksamhet

Alla 38.xx