Ledningssystem


Cert.områden

Branscher

Regioner

Branscher, EA-koder 35.xx


35 Annan företagsservice: Juridisk o ekonomisk konsultverksamhet, holdingverksamhet, teknisk provning/analys, reklam, arbetsförmedling mm

Alla 35.xx