Ledningssystem


Cert.områden

Branscher

Regioner

Branscher, EA-koder 32.xx


32 Finansiell verksamhet. Fastighetsverksamhet. Uthyrning av fordon och maskiner utan bemanning samt av hushållsartiklar och varor för personligt bruk

Alla 32.xx