Ledningssystem


Cert.områden

Branscher

Regioner

Branscher, EA-koder 27.xx


27 Försörjning av Värme och kyla. Vattenförsörjning (vattenverk)

Alla 27.xx