Ledningssystem


Cert.områden

Branscher

Regioner

Branscher

01 Jordbruk, jakt och skogsbruk + fiske

02 Gruvbrytning och mineralutvinning

03 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning

04 Textil- och beklädnadsvarutillverkning

05 Tillverkning av läder och lädervaror

06 Trävarutillverkning

07 Massa- pappers- och pappersvarutillverkning

08 Förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningar

09 Grafisk produktion + reproduktion av inspelningar

10 Tillverkning av stenkolsprodukter + petroleumraffinering

11 Tillverkning av kärnbränsle

12 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter (undantag läkemedelskemikalier och läkemedel)

13 Tillverkning av läkemdelskemikalier och läkemedel

14 Tillverkning av gummi- och plastvaror

15 Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk, gips samt varor därav)

16 Tillverkning av cement, kalk, gips samt varor därav

17 Metallframställning och metallvarutillverkning

18 Maskintillverkning som inte ingår i EA-kod 19-24

19 Tillverkning av el- och optikprodukter

20 Byggande och reparation av fartyg och båtar

21 Reparation och underhåll av luftfarkoster

22 Övrigt transportmedelstillverkning, motorfordon, rälsfordon, motorcyklar mm

23 Övrig tillverkning: Möbler, madrasser. Smycken, guld- och silversmedsvaror, musikinstrument, sportartiklar, spel och leksaker

24 Återvinning

25 Elförsörjning (elverk)

26 Gasförsörjning (gasverk)

27 Försörjning av Värme och kyla. Vattenförsörjning (vattenverk)

28 Byggnadsverksamhet

29 Partihandel och detaljhandel; Reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar

30 Hotell- och restaurangverksamhet

31 Transport, magasinering och kommunikation

32 Finansiell verksamhet. Fastighetsverksamhet. Uthyrning av fordon och maskiner utan bemanning samt av hushållsartiklar och varor för personligt bruk

33 Databehandlingsverksamhet

34 Forskning och utveckling. Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet

35 Annan företagsservice: Juridisk o ekonomisk konsultverksamhet, holdingverksamhet, teknisk provning/analys, reklam, arbetsförmedling mm

36 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

37 Utbildning

38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster. Undergrupperna är Sluten, Öppen, Tand, Omsorg, Fhv-reh, Veterinär

39 Andra samhälleliga och personliga tjänster

A5 Arbetsmiljö, Ergonomiska faktorer

A6 Arbetsmiljö, Psykosociala faktorer

C: Produktion av animaliska kyl och frysvaror (färskvaruprodukter)

G: Transport av kylda och frysta (färskvaror) livsmedel och djurfoder.

IV In vitro diagnostics medical devices

MD Non-active devices for anaesthesia, emergency and intensive care

PE PEFC spårbarhetscertifikat