Ledningssystem


Cert.områden

Branscher

Regioner

Storbritannien


Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Trelleborg Industrial AVS, Leicester (GBR) Försäljning, marknadsföring, design, utveckling, tillverkning och distribution av gummibaserade stöt-, vibrations-, förskjutnings-, fjädrings- och anti-vibrationslösningar för järnväg, sjöfart, motorväg, industri- och försvarsapplikationer

Leicester (GBR)

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 14
2286
 se ovan Försäljning, marknadsföring, design, utveckling, tillverkning och distribution av gummibaserade stöt-, vibrations-, förskjutnings-, fjädrings- och anti-vibrationslösningar för järnväg, sjöfart, motorväg, industri- och försvarsapplikationer

Leicester (GBR)

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 14
2286 M


Visa denna sida för utskrift.