Ledningssystem


Cert.områden

Branscher

Regioner

47xxx


Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Conscriptor AB IT-stöd för journalhantering samt medicinska sekreterartjänster. Allt i enlighet med uttalande om tillämplighet daterat 2017-11-23. ISO/IEC 27001: 2013
EA: 35
6052 I
 se ovan IT-stöd för journalhantering samt medicinska sekreterartjänster. Allt i enlighet med uttalande om tillämplighet daterat 2017-11-23. ISO/IEC 27001: 2013
EA: 35
6052 I
Orust Fartygsservice AB Service och underhåll av mekanisk utrustning inom industri, sjöfart och offshore SS-EN ISO 9001:2015
EA: 18
5900
 se ovan Service och underhåll av mekanisk utrustning inom industri, sjöfart och offshore SS-EN ISO 9001:2015
EA: 18
5900
 se ovan Service och underhåll av mekanisk utrustning inom industri, sjöfart och offshore SS-EN ISO 14001:2015
EA: 18
5900 M
 se ovan Service och underhåll av mekanisk utrustning inom industri, sjöfart och offshore SS-EN ISO 14001:2015
EA: 18
5900 M
Tridentify AB Konstruktion och tillverkning av produkter för transfusionsmedicin SS-EN ISO 9001:2015
EA: 19
MD 1111 MD 1301
6069
 se ovan Konstruktion och tillverkning av produkter för transfusionsmedicin SS-EN ISO 9001:2015
EA: 19
MD 1111 MD 1301
6069
 se ovan Konstruktion och tillverkning av produkter för transfusionsmedicin SS-EN ISO 13485:2016
EA: 19
MD 1111 MD 1301
6069 MD
 se ovan Konstruktion och tillverkning av produkter för transfusionsmedicin SS-EN ISO 13485:2016
EA: 19
MD 1111 MD 1301
6069 MD


Visa denna sida för utskrift.