Ledningssystem


Cert.områden

Branscher

Regioner

45xxx


Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
AB Strömstadsbetong & Co KB Utveckling, tillverkning, försäljning och distribution av fabriksbetong, naturgrus och krossprodukter

Norra Båleröd samt täkter i Kangeröd och Flåghult

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 16
1667
 se ovan Utveckling, tillverkning, försäljning och distribution av fabriksbetong, naturgrus och krossprodukter

Norra Båleröd samt täkter i Kangeröd och Flåghult

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 16
1667
 se ovan Utveckling, tillverkning, försäljning och distribution av fabriksbetong, naturgrus och krossprodukter

Norra Båleröd samt täkter i Kangeröd och Flåghult

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 16
1667 M
 se ovan Utveckling, tillverkning, försäljning och distribution av fabriksbetong, naturgrus och krossprodukter

Norra Båleröd samt täkter i Kangeröd och Flåghult

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 16
1667 M
Arctic Paper Munkedals AB Utveckling, produktion och leveranser av obestruket grafiskt papper

Munkedal

EMAS, EG Förordning nr 1221/2009
EA: 07
5485 E
 se ovan Utveckling, produktion och leveranser av obestruket grafiskt papper

Munkedal

EMAS, EG Förordning nr 1221/2009
EA: 07
5485 E
Koster Marin AB Sjötransport av passagerare, gods och fordon

Sydkoster

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 31
5308 M
 se ovan Sjötransport av passagerare, gods och fordon

Sydkoster

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 31
5308 M
NorDan AB Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av trä och trä/aluminium fönster, fönsterdörrar, skjutdörrar och ytterdörrar samt försäljning av uPVC och HelAlu

Tanumshede, Bor (Värnamo) och Kvillsfors samt säljare i Göteborg, Malmö, Nacka, Norsjö och Växjö.

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 06
5614
 se ovan Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av trä och trä/aluminium fönster, fönsterdörrar, skjutdörrar och ytterdörrar samt försäljning av uPVC och HelAlu

Tanumshede, Bor (Värnamo) och Kvillsfors samt säljare i Göteborg, Malmö, Nacka, Norsjö och Växjö.

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 06
5614
 se ovan Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av trä och trä/aluminium fönster, fönsterdörrar, skjutdörrar och ytterdörrar Energikartläggning i stora företag
EA: 06
5614 EKL
 se ovan Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av trä och trä/aluminium fönster, fönsterdörrar, skjutdörrar och ytterdörrar Energikartläggning i stora företag
EA: 06
5614 EKL
 se ovan Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av trä och trä/aluminium fönster, fönsterdörrar, skjutdörrar och ytterdörrar samt försäljning av uPVC och HelAlu

Tanumshede, Bor (Värnamo) och Kvillsfors samt säljare i Göteborg, Malmö, Nacka, Norsjö och Växjö.

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 06
5614 M
 se ovan Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av trä och trä/aluminium fönster, fönsterdörrar, skjutdörrar och ytterdörrar samt försäljning av uPVC och HelAlu

Tanumshede, Bor (Värnamo) och Kvillsfors samt säljare i Göteborg, Malmö, Nacka, Norsjö och Växjö.

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 06
5614 M
Rambo AB Återvinning, hantering och insamling av avfall samt avfallsrådgivning

Lysekils, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner samt kontor i Lysekil, avfallsanläggningar i Sivik, Hogenäs, Hästesked och Tyft

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 24
2008
 se ovan Återvinning, hantering och insamling av avfall samt avfallsrådgivning

Lysekils, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner samt kontor i Lysekil, avfallsanläggningar i Sivik, Hogenäs, Hästesked och Tyft

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 24
2008
 se ovan Återvinning, hantering och insamling av avfall samt avfallsrådgivning

Lysekils, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner samt kontor i Lysekil, avfallsanläggningar i Sivik, Hogenäs, Hästesked och Tyft

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 24
2008 M
 se ovan Återvinning, hantering och insamling av avfall samt avfallsrådgivning

Lysekils, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner samt kontor i Lysekil, avfallsanläggningar i Sivik, Hogenäs, Hästesked och Tyft

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 24
2008 M
 se ovan Återvinning, hantering och insamling av avfall samt avfallsrådgivning

Lysekils, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner samt kontor i Lysekil, avfallsanläggningar i Sivik, Hogenäs, Hästesked och Tyft

AFS 2001:1
EA: 24
2008 S
 se ovan Återvinning, hantering och insamling av avfall samt avfallsrådgivning

Lysekils, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner samt kontor i Lysekil, avfallsanläggningar i Sivik, Hogenäs, Hästesked och Tyft

AFS 2001:1
EA: 24
2008 S
SamCert AB Utbildnings-, rådgivnings- och revisionstjänster avseende organisationers ledningssystem

Strömstad, Göteborg

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 34
5135
 se ovan Utbildnings-, rådgivnings- och revisionstjänster avseende organisationers ledningssystem

Strömstad, Göteborg

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 34
5135
 se ovan Utbildnings-, rådgivnings- och revisionstjänster avseende organisationers ledningssystem

Strömstad

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 34
5135 M
 se ovan Utbildnings-, rådgivnings- och revisionstjänster avseende organisationers ledningssystem

Strömstad

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 34
5135 M
Scanfast Scandinavian Fastening AB Inköp och försäljning av verktyg, förbruknings- och infästningsmaterial för industri och byggsektor

Uddevalla

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
2989
 se ovan Inköp och försäljning av verktyg, förbruknings- och infästningsmaterial för industri och byggsektor

Uddevalla

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 29
2989
 se ovan Inköp och försäljning av verktyg, förbruknings- och infästningsmaterial för industri och byggsektor

Uddevalla

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
2989 M
 se ovan Inköp och försäljning av verktyg, förbruknings- och infästningsmaterial för industri och byggsektor

Uddevalla

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 29
2989 M
Uddevalla Entreprenad AB Entreprenadverksamhet för drift av avfallsanläggning. Sortering, krossning och siktning av material samt utförande av markarbeten och uthyrning av anläggningsmaskiner.

Uddevalla

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 28
24
5134
 se ovan Entreprenadverksamhet för drift av avfallsanläggning. Sortering, krossning och siktning av material samt utförande av markarbeten och uthyrning av anläggningsmaskiner.

Uddevalla

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 28
24
5134
 se ovan Entreprenadverksamhet för drift av avfallsanläggning. Sortering, krossning och siktning av material samt utförande av markarbeten och uthyrning av anläggningsmaskiner.

Uddevalla

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 28
24
5134 M
 se ovan Entreprenadverksamhet för drift av avfallsanläggning. Sortering, krossning och siktning av material samt utförande av markarbeten och uthyrning av anläggningsmaskiner.

Uddevalla

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 28
24
5134 M
Uddevalla Lastbilcentral AB Transportförmedling och logistiktjänster huvudsakligen i västra Sverige

Uddevalla

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 31
2849
 se ovan Transportförmedling och logistiktjänster huvudsakligen i västra Sverige

Uddevalla

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 31
2849
 se ovan Transportförmedling och logistiktjänster huvudsakligen i västra Sverige

Uddevalla

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 31
2849 M
 se ovan Transportförmedling och logistiktjänster huvudsakligen i västra Sverige

Uddevalla

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 31
2849 M
Västra Götalandsregionen, Hjälpmedelscentralen Tillhandahållande av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning SS-EN ISO 9001:2015
EA: 36
5908
 se ovan Tillhandahållande av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning SS-EN ISO 9001:2015
EA: 36
5908
 se ovan Tillhandahållande av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning SS-EN ISO 14001:2015
EA: 36
5908 M
 se ovan Tillhandahållande av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning SS-EN ISO 14001:2015
EA: 36
5908 M
Återvinningscentralen Österröd, Strömstads Kommun Sorteringsinformation, mottagning, mellanlagring och behandling av återvinningsprodukter och avfall

Strömstad

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 24
5209 M
 se ovan Sorteringsinformation, mottagning, mellanlagring och behandling av återvinningsprodukter och avfall

Strömstad

SS-EN ISO 14001:2015
EA: 24
5209 M


Visa denna sida för utskrift.