Ledningssystem


Cert.områden
PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody

Branscher

Regioner

Skog  PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody  -  Företag: X...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
XL-BYGG AB Handel och lagerhållning av impregnerat byggtimber, innerpanel, plywood, MDF, partikelskivor, fiberboard, fingerskarvat, limfogskivor, dörrar och dörrkarmar, fönster och fönsterkarmar, golv samt lister – Fysisk åtskillnad. Produktion av takstolar, underlagsspontluckor och väggelement, dimensionshyvlat, planhyvlat och ytterbeklädnad med hyvling som utlagd process- Fysisk åtskillnad. PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 29
5880 PEFC
 se ovan Handel och lagerhållning av impregnerat byggtimber, innerpanel, plywood, MDF, partikelskivor, fiberboard, fingerskarvat, limfogskivor, dörrar och dörrkarmar, fönster och fönsterkarmar, golv samt lister – Fysisk åtskillnad. Produktion av takstolar, underlagsspontluckor och väggelement, dimensionshyvlat, planhyvlat och ytterbeklädnad med hyvling som utlagd process- Fysisk åtskillnad. PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 29
5880 PEFC


Visa denna sida för utskrift.