Ledningssystem


Cert.områden
PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody

Branscher

Regioner

Skog  PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody  -  Företag: X...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
XL-BYGG AB Handel och lagring av byggträprodukter samt hyvling av sågad vara till lister och panelvirke - Fysisk åtskillnad för inköpta, färdigbehandlade produkter. Volymkredit för övriga produkter. PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 29
5880 PEFC
 se ovan Handel och lagring av byggträprodukter samt hyvling av sågad vara till lister och panelvirke - Fysisk åtskillnad för inköpta, färdigbehandlade produkter. Volymkredit för övriga produkter. PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 29
5880 PEFC


Visa denna sida för utskrift.