Ledningssystem


Cert.områden
PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody

Branscher

Regioner

Skog  PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody  -  Företag: T...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Trä AB KG List Tillverkning och försäljning av sågad, hyvlad trävara, limfog, lister och möbelkomponenter - Fysisk åtskillnad

Norrhult

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 06
2555 PEFC
 se ovan Tillverkning och försäljning av sågad, hyvlad trävara, limfog, lister och möbelkomponenter - Fysisk åtskillnad

Norrhult

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 06
2555 PEFC


Visa denna sida för utskrift.