Ledningssystem


Cert.områden
PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody

Branscher

Regioner

Skog  PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody  -  Företag: N...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Nordlignum AB med dotterbolaget Nordlignum Sales AB Inköp och försäljning av sågade och förädlade trävaror samt biprodukter - fysisk åtskillnad

Umeå

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 29
5750 PEFC
 se ovan Inköp och försäljning av sågade och förädlade trävaror samt biprodukter - fysisk åtskillnad

Umeå

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 29
5750 PEFC


Visa denna sida för utskrift.