Ledningssystem


Cert.områden
PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody

Branscher

Regioner

Skog  PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody  -  Företag: M...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Martinson Group AB, Martinsons Såg AB, Martinsons Trä AB Tillverkning och försäljning av sågade och hyvlade trävaror, limträ, korslimmat trä (KLT) och biobränsle samt inköp och försäljning av rundvirke

Bygdsiljum, Vindeln, Kroksjön (Skellefteå)

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 06
1956 PEFC CoC
 se ovan Tillverkning och försäljning av sågade och hyvlade trävaror, limträ, korslimmat trä (KLT) och biobränsle samt inköp och försäljning av rundvirke

Bygdsiljum, Vindeln, Kroksjön (Skellefteå)

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 06
1956 PEFC CoC
Metsä Tissue AB Produktion, utveckling och försäljning av hygienpapper och torkprodukter

Mariestad, Pauliström, Kvillsfors

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 07
1672 PEFC
 se ovan Produktion, utveckling och försäljning av hygienpapper och torkprodukter

Mariestad, Pauliström, Kvillsfors

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 07
1672 PEFC


Visa denna sida för utskrift.