Ledningssystem


Cert.områden
PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody

Branscher

Regioner

Skog  PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody  -  Företag: L...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Ljungbergs Tryckeri AB Inköp av papper, produktion och försäljning av trycksaker - Fysisk åtskillnad

Klippan

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 09
5938 PEFC
 se ovan Inköp av papper, produktion och försäljning av trycksaker - Fysisk åtskillnad

Klippan

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 09
5938 PEFC


Visa denna sida för utskrift.