Ledningssystem


Cert.områden
PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody

Branscher

Regioner

Skog  PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody  -  Företag: H...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Holmen Timber AB, Iggesunds Sågverk, Bravikens Sågverk, Linghems Sågverk Tillverkning och försäljning av industriträ och traditionella trävaror - Volymkreditmetoden. Tillverkning och försäljning av spån och flis – Procentmetod

Iggesund, Braviken (Norrköping), Linghem

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 06
1488 PEFC
 se ovan Tillverkning och försäljning av industriträ och traditionella trävaror - Volymkreditmetoden. Tillverkning och försäljning av spån och flis – Procentmetod

Iggesund, Braviken (Norrköping), Linghem

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 06
1488 PEFC


Visa denna sida för utskrift.