Ledningssystem


Cert.områden
PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody

Branscher

Regioner

Skog  PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody  -  Företag: G...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Gällö Timber AB Spårbarhet vid sågverk för sågade trävaror och rundved samt biprodukter från gran och fura med volymkreditmetod

Gällö

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 06
3851 PEFC
 se ovan Spårbarhet vid sågverk för sågade trävaror och rundved samt biprodukter från gran och fura med volymkreditmetod

Gällö

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 06
3851 PEFC


Visa denna sida för utskrift.