Ledningssystem


Cert.områden
PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody

Branscher

Regioner

Skog  PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody  -  Företag: B...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Billes Tryckeri AB Tillverkning och försäljning av grafiskt material – fysisk åtskillnad

Mölndal, Stockholm (säljkontor)

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 09
3883 PEFC
 se ovan Tillverkning och försäljning av grafiskt material – fysisk åtskillnad

Mölndal, Stockholm (säljkontor)

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 09
3883 PEFC


Visa denna sida för utskrift.