Ledningssystem


Cert.områden
PEFC SWE 002:3 Skogsstandard

Branscher

Regioner

Skog  PEFC SWE 002:3 Skogsstandard  -  Företag: B...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Bergvik Skog AB, Bergvik Skog Öst AB Skogsägande och försäljning av avverkningsrätter

Falun

PEFC SWE 002:3 Skogsstandard
EA: 01
5813 PEFC
 se ovan Skogsägande och försäljning av avverkningsrätter

Falun

PEFC SWE 002:3 Skogsstandard
EA: 01
5813 PEFC


Visa denna sida för utskrift.