Ledningssystem


Cert.områden
Skog

Branscher

Regioner

Skog  -  Företag: W...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Wiwood AB Handel och sågning av limträbalkar och skivmaterial PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 29
5452 PEFC
 se ovan Handel och sågning av limträbalkar och skivmaterial PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 29
5452 PEFC


Visa denna sida för utskrift.