Ledningssystem


Cert.områden
Skog

Branscher

Regioner

Skog  -  Företag: R...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Rottneros AB (Publ), Rottneros Bruk, Vallviks Bruk Inköp, produktion och försäljning av slipmassa, kemitermomekanisk massa, sulfatmassa, flis och rundvirke

Vallvik, Rottneros

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 07
4465 PEFC
 se ovan Inköp, produktion och försäljning av slipmassa, kemitermomekanisk massa, sulfatmassa, flis och rundvirke

Vallvik, Rottneros

PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody
EA: 07
4465 PEFC


Visa denna sida för utskrift.