Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material  -  Företag: S...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Stjärnsunds Svetsmekano AB Tillverkning av maskiner för gruv- och träindustrin genom bockning, kantpressning, skärande bearbetning, svetsning och montering samt underhåll och service inom tung industri. Materialkvalitet högst S 355 och upp till 20 mm tjocklek. Omfattar svetstekniska processerna 135 och 138. Referensstandarder enligt ISO 3834-5. Värmebehandling förekommer. SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material
EA: 17
5971 W
 se ovan Tillverkning av maskiner för gruv- och träindustrin genom bockning, kantpressning, skärande bearbetning, svetsning och montering samt underhåll och service inom tung industri. Materialkvalitet högst S 355 och upp till 20 mm tjocklek. Omfattar svetstekniska processerna 135 och 138. Referensstandarder enligt ISO 3834-5. Värmebehandling förekommer. SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material
EA: 17
5971 W


Visa denna sida för utskrift.