Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material  -  Företag: N...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Nymek AB Tillverkning av maskinell utrustning och stålprodukter i kvalitet upp 700 N/mm2 i dimensionerna 5 mm – 40 mm. Svetsmetoder är 135 och 138. Verksamheten omfattar processerna skärning, kapning, bockning, bearbetning, svetsning, blästring och ytbehandling. Referensstandard enligt ISO 3834-5. SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material
EA: 22
5773 W
 se ovan Tillverkning av maskinell utrustning och stålprodukter i kvalitet upp 700 N/mm2 i dimensionerna 5 mm – 40 mm. Svetsmetoder är 135 och 138. Verksamheten omfattar processerna skärning, kapning, bockning, bearbetning, svetsning, blästring och ytbehandling. Referensstandard enligt ISO 3834-5. SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material
EA: 22
5773 W


Visa denna sida för utskrift.