Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material  -  Företag: J...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
JIT Mech.se Produktion AB Svetsning, slipning och montering av komponenter i stål och metall i kvalitet upp till S 690. Svetstekniska processer 131, 135, 138 och 141. Tjocklek upp till 120 mm. Referensstandarder enligt ISO 3834-5. Värmebehandling är undantaget. SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material
EA: 17
3918 W
 se ovan Svetsning, slipning och montering av komponenter i stål och metall i kvalitet upp till S 690. Svetstekniska processer 131, 135, 138 och 141. Tjocklek upp till 120 mm. Referensstandarder enligt ISO 3834-5. Värmebehandling är undantaget. SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material
EA: 17
3918 W


Visa denna sida för utskrift.