Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material  -  Företag: H...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Hydroscand AB, Special Hoses Utveckling, tillverkning och montage av metallslang, metallkompensatorer och rörkonstruktioner Processerna omfattar utveckling, konstruktion tillverkning och montage av komponenter. Tillverkning omfattar Metallslang samt Metallkompensatorer. Svetsmetoderna utgörs av 141 TIG. Materialen utgörs av olegerade samt rostfria mtrl. i godstjocklekar från 2 till 10 mm. SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material 5980 W
 se ovan Utveckling, tillverkning och montage av metallslang, metallkompensatorer och rörkonstruktioner Processerna omfattar utveckling, konstruktion tillverkning och montage av komponenter. Tillverkning omfattar Metallslang samt Metallkompensatorer. Svetsmetoderna utgörs av 141 TIG. Materialen utgörs av olegerade samt rostfria mtrl. i godstjocklekar från 2 till 10 mm. SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material 5980 W


Visa denna sida för utskrift.