Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material  -  Företag: A...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
AB Varmförzinkning Svetsning, slipning och montering av komponenter i stål och metall i kvalitet upp till S 355 konstruktionsstål och S 550 bandstålsprodukter. Svetsteknisk process 138. Tjocklek upp till 120 mm. Referensstandarder enligt ISO 3834-5. Värmebehandling är undantaget. SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material
EA: 17
4633 W
 se ovan Svetsning, slipning och montering av komponenter i stål och metall i kvalitet upp till S 355 konstruktionsstål och S 550 bandstålsprodukter. Svetsteknisk process 138. Tjocklek upp till 120 mm. Referensstandarder enligt ISO 3834-5. Värmebehandling är undantaget. SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material
EA: 17
4633 W


Visa denna sida för utskrift.