Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 22301:2014

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 22301:2014  -  Företag: T...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Teknik i Media Datacenter Stockholm AB Leverans av kapacitetstjänster, systemdrift och outsourcing i egna datahallar för säkerhetskritiska system SS-EN ISO 22301:2014
EA: 33
5866 K
 se ovan Leverans av kapacitetstjänster, systemdrift och outsourcing i egna datahallar för säkerhetskritiska system SS-EN ISO 22301:2014
EA: 33
5866 K


Visa denna sida för utskrift.