Ledningssystem


Cert.områden
ISO/IEC 27001: 2013

Branscher

Regioner

Kvalitet  ISO/IEC 27001: 2013  -  Företag: T...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Technology Nexus Secured Business Solutions AB Utveckling, produktion och försäljning av identitets- och säkerhetslösningar för fysisk och digital access. Allt i enlighet med uttalande om tillämplighet version 1.0. ISO/IEC 27001: 2013 6031 I
 se ovan Utveckling, produktion och försäljning av identitets- och säkerhetslösningar för fysisk och digital access. Allt i enlighet med uttalande om tillämplighet version 1.0. ISO/IEC 27001: 2013 6031 I
Teknik i Media Datacenter Stockholm AB Leverans av kapacitetstjänster, systemdrift och outsourcing i egna datahallar för säkerhetskritiska system. Allt i enlighet med uttalande om tillämplighet fastställt 2015-10-14.

Stockholm

ISO/IEC 27001: 2013
EA: 33
5866 I
 se ovan Leverans av kapacitetstjänster, systemdrift och outsourcing i egna datahallar för säkerhetskritiska system. Allt i enlighet med uttalande om tillämplighet fastställt 2015-10-14.

Stockholm

ISO/IEC 27001: 2013
EA: 33
5866 I


Visa denna sida för utskrift.