Ledningssystem


Cert.områden
ISO/IEC 27001: 2013

Branscher

Regioner

Kvalitet  ISO/IEC 27001: 2013  -  Företag: N...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Nordic Medtest AB Testning och kvalitetssäkring av digitala tjänster inom vård och omsorg. Allt i enlighet med uttalande om tillämplighet fastställt 2018-11-15.

Karlstad

ISO/IEC 27001: 2013
EA: 33
6017 I
 se ovan Testning och kvalitetssäkring av digitala tjänster inom vård och omsorg. Allt i enlighet med uttalande om tillämplighet fastställt 2018-11-15.

Karlstad

ISO/IEC 27001: 2013
EA: 33
6017 I


Visa denna sida för utskrift.