Ledningssystem


Cert.områden
ISO/IEC 27001: 2013

Branscher

Regioner

Kvalitet  ISO/IEC 27001: 2013  -  Företag: I...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Icomera AB Design och utveckling, försäljning, projektledning, styrning av produktion, leverans, driftsättning och support av kommunikationslösningar för transportsektorn. All i enlighet med uttalande av tillämplighet daterat 2018-05-29. ISO/IEC 27001: 2013
EA: 33
5714 I
 se ovan Design och utveckling, försäljning, projektledning, styrning av produktion, leverans, driftsättning och support av kommunikationslösningar för transportsektorn. All i enlighet med uttalande av tillämplighet daterat 2018-05-29. ISO/IEC 27001: 2013
EA: 33
5714 I


Visa denna sida för utskrift.