Ledningssystem


Cert.områden
ISO/IEC 27001: 2013

Branscher

Regioner

Kvalitet  ISO/IEC 27001: 2013  -  Företag: C...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Conscriptor AB IT-stöd för journalhantering samt medicinska sekreterartjänster. Allt i enlighet med uttalande om tillämplighet daterat 2017-11-23. ISO/IEC 27001: 2013
EA: 35
6052 I
 se ovan IT-stöd för journalhantering samt medicinska sekreterartjänster. Allt i enlighet med uttalande om tillämplighet daterat 2017-11-23. ISO/IEC 27001: 2013
EA: 35
6052 I


Visa denna sida för utskrift.