Ledningssystem


Cert.områden
ISO/IEC 27001: 2013

Branscher

Regioner

Kvalitet  ISO/IEC 27001: 2013  -  Företag: A...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Appva AB Utveckling, försäljning och tillhandahållande av informationssystem för omsorgsinsatser. Allt i enlighet med uttalande om lämplighet, daterad 2017-05-19. ISO/IEC 27001: 2013
EA: 33
34
5993 I
 se ovan Utveckling, försäljning och tillhandahållande av informationssystem för omsorgsinsatser. Allt i enlighet med uttalande om lämplighet, daterad 2017-05-19. ISO/IEC 27001: 2013
EA: 33
34
5993 I
Axis Communications AB Utveckling och drift av AXIS Guardian. Allt i enlighet med uttalande om tillämplighet fastställt 2019-02-05. ISO/IEC 27001: 2013
EA: 33
6134 I
 se ovan Utveckling och drift av AXIS Guardian. Allt i enlighet med uttalande om tillämplighet fastställt 2019-02-05. ISO/IEC 27001: 2013
EA: 33
6134 I


Visa denna sida för utskrift.