Ledningssystem


Cert.områden
ISO 22000:2005

Branscher

Regioner

Kvalitet  ISO 22000:2005  -  Företag: M...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Millcon AB Konvertering av kartong-, pappers- och plastprodukter inom kategori I – livsmedelsförpackningar och förpackningsmaterial

Kumla

ISO 22000:2005
EA: 07
I
5528 L
 se ovan Konvertering av kartong-, pappers- och plastprodukter inom kategori I – livsmedelsförpackningar och förpackningsmaterial

Kumla

ISO 22000:2005
EA: 07
I
5528 L


Visa denna sida för utskrift.