Ledningssystem


Cert.områden
ISO 22000:2005

Branscher

Regioner

Kvalitet  ISO 22000:2005  -  Företag: L...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Löfbergs Lila AB, Kaffehuset i Karlstad AB Import, rostning, malning och packning av kaffe inom kategori C:IV, produkter med lång hållbarhet i rumstemperatur

Karlstad

ISO 22000:2005
EA: 03
C:IV E
1708 L
 se ovan Import, rostning, malning och packning av kaffe inom kategori C:IV, produkter med lång hållbarhet i rumstemperatur

Karlstad

ISO 22000:2005
EA: 03
C:IV E
1708 L


Visa denna sida för utskrift.