Ledningssystem


Cert.områden
ISO 22000 Transport

Branscher

Regioner

Kvalitet  ISO 22000 Transport  -  Företag: G...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
G-Reen L Equipment AB Lastning, lossning och transport av kylda/frysta livsmedel inom kategori GI Tillhandahållande av transport- och lagringstjänster för lättfördärvliga livsmedel och foder ISO 22000 Transport
EA: 31
6072 L
 se ovan Lastning, lossning och transport av kylda/frysta livsmedel inom kategori GI Tillhandahållande av transport- och lagringstjänster för lättfördärvliga livsmedel och foder ISO 22000 Transport
EA: 31
6072 L


Visa denna sida för utskrift.