Ledningssystem


Cert.områden
Certifierad Grafisk Produktion

Branscher

Regioner

Kvalitet  Certifierad Grafisk Produktion  -  Företag: L...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Ljungbergs Tryckeri AB Processen omfattar beredning och tryckning med tryckmetod arkoffset för papperstyperna 1, 2 och 4

Klippan

Certifierad Grafisk Produktion
EA: 09
5938 CGP
 se ovan Processen omfattar beredning och tryckning med tryckmetod arkoffset för papperstyperna 1, 2 och 4

Klippan

Certifierad Grafisk Produktion
EA: 09
5938 CGP


Visa denna sida för utskrift.