Ledningssystem


Cert.områden
FSSC 22000 inkl ISO/TS 22002-1

Branscher

Regioner

Kvalitet  FSSC 22000 inkl ISO/TS 22002-1  -  Företag: S...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
SIA Glass AB Utveckling, tillverkning, lagring och försäljning av glass och frysta desserter inom kategori CIII Bearbetning av lättfördärvliga animaliska och vegetabiliska produkter (blandade produkter)

Slöinge

FSSC 22000 inkl ISO/TS 22002-1
EA: 03
C
1342 FS
 se ovan Utveckling, tillverkning, lagring och försäljning av glass och frysta desserter inom kategori CIII Bearbetning av lättfördärvliga animaliska och vegetabiliska produkter (blandade produkter)

Slöinge

FSSC 22000 inkl ISO/TS 22002-1
EA: 03
C
1342 FS
 se ovan Utveckling, tillverkning, lagring och försäljning av glass och frysta desserter inom kategori CIII Bearbetning av lättfördärvliga animaliska och vegetabiliska produkter (blandade produkter)

Slöinge

FSSC 22000 inkl ISO/TS 22002-1
EA: 03
C
1342 FS
 se ovan Utveckling, tillverkning, lagring och försäljning av glass och frysta desserter inom kategori CIII Bearbetning av lättfördärvliga animaliska och vegetabiliska produkter (blandade produkter)

Slöinge

FSSC 22000 inkl ISO/TS 22002-1
EA: 03
C
1342 FS


Visa denna sida för utskrift.