Ledningssystem


Cert.områden
FSSC 22000 inkl ISO/TS 22002-1

Branscher

Regioner

Kvalitet  FSSC 22000 inkl ISO/TS 22002-1  -  Företag: L...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Löfbergs Lila AB, Kaffehuset i Karlstad AB Import, rostning, malning och packning av kaffe inom kategori E, produkter med lång hållbarhet i rumstemperatur

Karlstad

FSSC 22000 inkl ISO/TS 22002-1
EA: 03
C:IV E
1708 FS
 se ovan Import, rostning, malning och packning av kaffe inom kategori E, produkter med lång hållbarhet i rumstemperatur

Karlstad

FSSC 22000 inkl ISO/TS 22002-1
EA: 03
C:IV E
1708 FS


Visa denna sida för utskrift.