Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 9001:2015

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 9001:2015  -  Företag: Z...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
ZeroChaos AB Styrning och hantering av tillfällig arbetskraft samt upphandling av konsulter

Stockholm, Göteborg, Malmö

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 35
5836
 se ovan Styrning och hantering av tillfällig arbetskraft samt upphandling av konsulter

Stockholm, Göteborg, Malmö

SS-EN ISO 9001:2015
EA: 35
5836


Visa denna sida för utskrift.