Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 9001:2008

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 9001:2008  -  Företag: U...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Upplands Boservice AB Fastighetsförvaltning

Uppsala län

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 32
2850
 se ovan Fastighetsförvaltning

Uppsala län

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 32
2850


Visa denna sida för utskrift.