Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 9001:2008

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 9001:2008  -  Företag: U...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Uddevalla Entreprenad AB Entreprenadverksamhet för drift av avfallsanläggning. Sortering, krossning och siktning av material samt utförande av markarbeten och uthyrning av anläggningsmaskiner.

Uddevalla

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 28
24
5134
 se ovan Entreprenadverksamhet för drift av avfallsanläggning. Sortering, krossning och siktning av material samt utförande av markarbeten och uthyrning av anläggningsmaskiner.

Uddevalla

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 28
24
5134
Umeå Kommun, Samhällsbyggnad, Stödfunktioner och Tillväxt Samhällsbyggnadsservice och intern service till kommunens verksamheter

Umeå

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 36
2490
 se ovan Samhällsbyggnadsservice och intern service till kommunens verksamheter

Umeå

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 36
2490
Upplands Boservice AB Fastighetsförvaltning

Uppsala län

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 32
2850
 se ovan Fastighetsförvaltning

Uppsala län

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 32
2850


Visa denna sida för utskrift.