Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 9001:2008

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 9001:2008  -  Företag: S...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
StångåBuss Transport AB, StångåBuss Trafik AB Gods- och postbefordran, persontrafik med anpassade fordon samt skol-, linje- och turisttrafik

Linköping

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 31
3594
 se ovan Gods- och postbefordran, persontrafik med anpassade fordon samt skol-, linje- och turisttrafik

Linköping

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 31
3594
Södra Älvsborgs sjukhus, Ortopedteknik Tillhandahållande och tillverkning av ortopedtekniska produkter och tjänster

Borås

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 38
5854
 se ovan Tillhandahållande och tillverkning av ortopedtekniska produkter och tjänster

Borås

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 38
5854


Visa denna sida för utskrift.