Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 9001:2008

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 9001:2008  -  Företag: R...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Ravema AB, Ravema AS Försäljning, installation, utbildning, service av maskiner, robotar och egendesignade maskinsystem för skärande bearbetning samt verktyg och mätutrustning till svensk och norsk verkstadsindustri Salg, installasjon, opplæring, service av maskiner, roboter og egendesignede maskinsystem for skjærende bearbeiding samt verktøy og måleutstyr til svensk og norsk verkstedindustri

Värnamo, Sæetre(Norge) samt lokala försäljnings- och servicekontor i Sverige och Norge

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 29
1945
 se ovan Försäljning, installation, utbildning, service av maskiner, robotar och egendesignade maskinsystem för skärande bearbetning samt verktyg och mätutrustning till svensk och norsk verkstadsindustri Salg, installasjon, opplæring, service av maskiner, roboter og egendesignede maskinsystem for skjærende bearbeiding samt verktøy og måleutstyr til svensk og norsk verkstedindustri

Värnamo, Sæetre(Norge) samt lokala försäljnings- och servicekontor i Sverige och Norge

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 29
1945
Refix Skadesanering AB Konsultation, sanering, avfuktning och återställande av fastigheter och lösöre beträffande brandskador, vattenskador, fuktskador, mögel, asbest, PCB, klotter, krypgrunder samt rivning och specialsanering

Solna

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 35
5175
 se ovan Konsultation, sanering, avfuktning och återställande av fastigheter och lösöre beträffande brandskador, vattenskador, fuktskador, mögel, asbest, PCB, klotter, krypgrunder samt rivning och specialsanering

Solna

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 35
5175
Rehab Station Stockholm AB med Rehab Station Assistans Rehabilitering och assistans för personer med neurologiska sjukdomar och skador samt multitrauma - genom en kombination av medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser

Solna, Stockholm

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 38
5115
 se ovan Rehabilitering och assistans för personer med neurologiska sjukdomar och skador samt multitrauma - genom en kombination av medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser

Solna, Stockholm

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 38
5115
Rocklast AB Entreprenad- och transporttjänster inom bygg och anläggning samt uthyrning av maskiner

Gällivare

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 32
5659
 se ovan Entreprenad- och transporttjänster inom bygg och anläggning samt uthyrning av maskiner

Gällivare

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 32
5659
Roslagsvatten AB Produktion, distribution, administration och entreprenader inom vattenförsörjning, avloppsrening och avfallshantering

Åkersberga (hk), för ytterliggare information angående certifikatsområde kontakta SP Certifiering.

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 27
39
3486
 se ovan Produktion, distribution, administration och entreprenader inom vattenförsörjning, avloppsrening och avfallshantering

Åkersberga (hk), för ytterliggare information angående certifikatsområde kontakta SP Certifiering.

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 27
39
3486
Rottneros Bruk AB Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av CTMP- och slipmassa

Rottneros

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 07
4277
 se ovan Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av CTMP- och slipmassa

Rottneros

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 07
4277
Rundvirke Poles AB, AB Impregna, STAB Suecia AS, OctoWood AB Tillverkning, försäljning och leverans av impregnerade ledningsstolpar, slipers, stängselstolpar, stängseltillbehör, biobränsle, returträ samt övriga trävaror

Ludvika, Oslo (Norge)

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 06
2423
 se ovan Tillverkning, försäljning och leverans av impregnerade ledningsstolpar, slipers, stängselstolpar, stängseltillbehör, biobränsle, returträ samt övriga trävaror

Ludvika, Oslo (Norge)

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 06
2423
Röchling Formaterm AB Tillverkning och försäljning av skivor av extruderad termoplast

Virserum

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 14
2794
 se ovan Tillverkning och försäljning av skivor av extruderad termoplast

Virserum

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 14
2794


Visa denna sida för utskrift.