Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 9001:2008

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 9001:2008  -  Företag: R...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Ravema AB, Ravema AS Försäljning, installation, utbildning, service av maskiner, robotar och egendesignade maskinsystem för skärande bearbetning samt verktyg och mätutrustning till svensk och norsk verkstadsindustri Salg, installasjon, opplæring, service av maskiner, roboter og egendesignede maskinsystem for skjærende bearbeiding samt verktøy og måleutstyr til svensk og norsk verkstedindustri

Värnamo, Sæetre(Norge) samt lokala försäljnings- och servicekontor i Sverige och Norge

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 29
1945
 se ovan Försäljning, installation, utbildning, service av maskiner, robotar och egendesignade maskinsystem för skärande bearbetning samt verktyg och mätutrustning till svensk och norsk verkstadsindustri Salg, installasjon, opplæring, service av maskiner, roboter og egendesignede maskinsystem for skjærende bearbeiding samt verktøy og måleutstyr til svensk og norsk verkstedindustri

Värnamo, Sæetre(Norge) samt lokala försäljnings- och servicekontor i Sverige och Norge

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 29
1945
Refix Skadesanering AB Konsultation, sanering, avfuktning och återställande av fastigheter och lösöre beträffande brandskador, vattenskador, fuktskador, mögel, asbest, PCB, klotter, krypgrunder samt rivning och specialsanering

Solna

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 35
5175
 se ovan Konsultation, sanering, avfuktning och återställande av fastigheter och lösöre beträffande brandskador, vattenskador, fuktskador, mögel, asbest, PCB, klotter, krypgrunder samt rivning och specialsanering

Solna

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 35
5175
Rocklast AB Entreprenad- och transporttjänster inom bygg och anläggning samt uthyrning av maskiner

Gällivare

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 32
5659
 se ovan Entreprenad- och transporttjänster inom bygg och anläggning samt uthyrning av maskiner

Gällivare

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 32
5659
Rottneros Bruk AB Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av CTMP- och slipmassa

Rottneros

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 07
4277
 se ovan Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av CTMP- och slipmassa

Rottneros

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 07
4277


Visa denna sida för utskrift.