Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 9001:2008

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 9001:2008  -  Företag: K...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
KAMI AB Produktion och marknadsföring av plåttaksprofiler samt tillbehör

Kalix

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 17
1316
 se ovan Produktion och marknadsföring av plåttaksprofiler samt tillbehör

Kalix

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 17
1316
Konsultia AB Personaluthyrning och rekrytering till industri- och logistikföretag

Umeå, Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 35
5837
 se ovan Personaluthyrning och rekrytering till industri- och logistikföretag

Umeå, Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 35
5837
KuvertTeamet i Sverige AB Försäljning av kuvert, papper, emballage och trycksaker

Bankeryd, Solna och Göteborg

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 09
2838
 se ovan Försäljning av kuvert, papper, emballage och trycksaker

Bankeryd, Solna och Göteborg

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 09
2838


Visa denna sida för utskrift.