Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 9001:2008

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 9001:2008  -  Företag: I...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
IKSU Tillhandahållande av idrottsaktiviteter och tävlingar samt träning- och friskvårdsaktiviteter såsom fysioterapi och Spa-behandlingar

Umeå

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 35
5835
 se ovan Tillhandahållande av idrottsaktiviteter och tävlingar samt träning- och friskvårdsaktiviteter såsom fysioterapi och Spa-behandlingar

Umeå

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 35
5835


Visa denna sida för utskrift.