Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 9001:2008

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 9001:2008  -  Företag: A...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
AB Allt i Plåt Plåtbearbetning, svetsning, laserskärning, pulverlackering och montering av konstruktioner till verkstadsindustrin

Åseda

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 17
2559
 se ovan Plåtbearbetning, svetsning, laserskärning, pulverlackering och montering av konstruktioner till verkstadsindustrin

Åseda

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 17
2559
AB Borlänge Energi, AB Borlänge Energi Elnät Produktion och distribution av fjärrvärme och vatten, produktion och försäljning av el samt distribution av IT. Omhändertagande av avfall och avloppsvatten samt skötsel av gator och parker. Distribution av el

Borlänge kommun

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 27
39
2767
 se ovan Produktion och distribution av fjärrvärme och vatten, produktion och försäljning av el samt distribution av IT. Omhändertagande av avfall och avloppsvatten samt skötsel av gator och parker. Distribution av el

Borlänge kommun

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 27
39
2767
AB Bröderna Hall Täktverksamhet, förädling, försäljning och transport av grus, sand och bergkrossprodukter samt transporttjänster av fabriksbetong

Hässleholm, Finja, Vankiva, Västra Torup, Hörja

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 02
31
5857
 se ovan Täktverksamhet, förädling, försäljning och transport av grus, sand och bergkrossprodukter samt transporttjänster av fabriksbetong

Hässleholm, Finja, Vankiva, Västra Torup, Hörja

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 02
31
5857
AB City Hiss Stockholm Förebyggande underhållsservice, reparationer och ombyggnad av hissar samt jourtjänst dygnet runt

Bandhagen

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 28
5541
 se ovan Förebyggande underhållsservice, reparationer och ombyggnad av hissar samt jourtjänst dygnet runt

Bandhagen

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 28
5541
AB Euroform Legotillverkning inom formsprutning i plast SS-EN ISO 9001:2008
EA: 14
MDS 7006*
5746
 se ovan Legotillverkning inom formsprutning i plast SS-EN ISO 9001:2008
EA: 14
MDS 7006*
5746
AB Forsells Mekaniska Legotillverkning med skärande bearbetning av detaljer i stål och aluminium

Grästorp

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 17
3562
 se ovan Legotillverkning med skärande bearbetning av detaljer i stål och aluminium

Grästorp

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 17
3562
AB Henriksbergs Verkstäder Leverans, installation och service av ventilationsanläggningar, OVK, el & styr, samt tillverkning, service och reparation av värme och kylbatterier

Segeltorp

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 28
5832
 se ovan Leverans, installation och service av ventilationsanläggningar, OVK, el & styr, samt tillverkning, service och reparation av värme och kylbatterier

Segeltorp

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 28
5832
AB Kuggteknik Tillverkning och försäljning av kuggförsedda produkter

Leksand

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 18
5242
 se ovan Tillverkning och försäljning av kuggförsedda produkter

Leksand

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 18
5242
AB Luleå Glas Tillverkning , marknadsföring, försäljning och reparation av byggnadsglas och inredningsglas samt fasadpartier och inglasningssystem i aluminium. Montering av solfilm och dekorfolier.

Luleå

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 28
5516
 se ovan Tillverkning , marknadsföring, försäljning och reparation av byggnadsglas och inredningsglas samt fasadpartier och inglasningssystem i aluminium. Montering av solfilm och dekorfolier.

Luleå

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 28
5516
AB Nordprotekt Försäljning av transporter med kringtjänster, främst av partilaster

Umeå

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 31
29
2926
 se ovan Försäljning av transporter med kringtjänster, främst av partilaster

Umeå

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 31
29
2926
AB Stockholmshem, Bygg & Teknik Fastighetsutveckling samt ny- och ombyggnation

Stockholm

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 32
2285
 se ovan Fastighetsutveckling samt ny- och ombyggnation

Stockholm

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 32
2285
AB Varmförzinkning Utveckling, tillverkning och marknadsföring av vägutrustning med inriktning på trafiksäkerhet

Smålandsstenar

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 17
4633
 se ovan Utveckling, tillverkning och marknadsföring av vägutrustning med inriktning på trafiksäkerhet

Smålandsstenar

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 17
4633
Abesiktning Väst AB Utredning, besiktning och mätning av miljöstörningar vid främst vibrationsalstrande verksamheter

Göteborg och Uddevalla

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 34
5218
 se ovan Utredning, besiktning och mätning av miljöstörningar vid främst vibrationsalstrande verksamheter

Göteborg och Uddevalla

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 34
5218
Abetong AB Försäljning, konstruktion, tillverkning och montage av prefabricerade betongprodukter och nyckelfärdiga projekt inom segmenten hus, lantbruk och anläggning samt licensförsäljning av tekniskt kunnande och produktionssystem för sliprar och behållare av betong

Växjö, Falkenberg, Hallstahammar, Kvicksund, Växjö, Dalby, Edsbyn, Falkenberg, Göteborg, Hallstahammar, Kalmar, Kvicksund, Tranemo, Uppsala, Varberg, Vislanda, Västerås

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 16
3948
 se ovan Försäljning, konstruktion, tillverkning och montage av prefabricerade betongprodukter och nyckelfärdiga projekt inom segmenten hus, lantbruk och anläggning samt licensförsäljning av tekniskt kunnande och produktionssystem för sliprar och behållare av betong

Växjö, Falkenberg, Hallstahammar, Kvicksund, Växjö, Dalby, Edsbyn, Falkenberg, Göteborg, Hallstahammar, Kalmar, Kvicksund, Tranemo, Uppsala, Varberg, Vislanda, Västerås

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 16
3948
AC Ställningsmontage AB Uthyrning och montering av ställningar för industri och byggarbeten

Järfälla

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 28
5156
 se ovan Uthyrning och montering av ställningar för industri och byggarbeten

Järfälla

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 28
5156
ACP Systems AB Konstruktion, marknadsföring, försäljning och service samt produktion och tillverkning av tryckmaskiner och förbrukningsmaterial för märkning av produkter

Borås

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 18
5807
 se ovan Konstruktion, marknadsföring, försäljning och service samt produktion och tillverkning av tryckmaskiner och förbrukningsmaterial för märkning av produkter

Borås

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 18
5807
Advantek Convolutor AB Utveckling och produktion av Tape & Reel

Laxå

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 14
18
4434
 se ovan Utveckling och produktion av Tape & Reel

Laxå

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 14
18
4434
Advect AB Försäljning och tillverkning av kundanpassade specialemballage i trä, plywood, well och foam

Umeå

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 06
5462
 se ovan Försäljning och tillverkning av kundanpassade specialemballage i trä, plywood, well och foam

Umeå

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 06
5462
Affärsverken Karlskrona AB med bolagen Affärsverken Energi AB, Affärsverken Elnät AB Utveckling, försäljning och leverans av produkter och tjänster inom el, värme, renhållning, båttrafik och stadsnät

Karlskrona

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 25
31 39
2388
 se ovan Utveckling, försäljning och leverans av produkter och tjänster inom el, värme, renhållning, båttrafik och stadsnät

Karlskrona

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 25
31 39
2388
Ahlstrom-Munksjö Falun AB Utveckling, tillverkning och försäljning av filtermedia för vatten och luft samt filterprodukter SS-EN ISO 9001:2008
EA: 07
MD 0101
6078
 se ovan Utveckling, tillverkning och försäljning av filtermedia för vatten och luft samt filterprodukter SS-EN ISO 9001:2008
EA: 07
MD 0101
6078
AkkaFRAKT i Skåne Ekonomisk Förening Transport-, speditions-, lagrings- samt tredjepartslogistiska tjänster nationellt och internationellt

Malmö, Åhus

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 31
5078
 se ovan Transport-, speditions-, lagrings- samt tredjepartslogistiska tjänster nationellt och internationellt

Malmö, Åhus

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 31
5078
Alltransport i Östergötland AB, Alltransport i Östergötland Fastighets AB, Sanero AB, S-O Wilssons Åkeri AB Marknadsföring och försäljning av transport-, entreprenadmaskin-, miljö- och hanteringstjänster som utförs av delägare samt försäljning av anläggningsprodukter. Drift av egna anläggningar och fastigheter. Saneringsarbeten främst inom tung industri samt bygg- och demoleringssektorn. Avloppsspolning, slamsugning, TV-inspektion av rör, relining av befintliga avloppsledningar samt tillhörande konsulttjänster.

Norrköping, Linköping

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 31
28
1797
 se ovan Marknadsföring och försäljning av transport-, entreprenadmaskin-, miljö- och hanteringstjänster som utförs av delägare samt försäljning av anläggningsprodukter. Drift av egna anläggningar och fastigheter. Saneringsarbeten främst inom tung industri samt bygg- och demoleringssektorn. Avloppsspolning, slamsugning, TV-inspektion av rör, relining av befintliga avloppsledningar samt tillhörande konsulttjänster.

Norrköping, Linköping

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 31
28
1797
Alvesta Tre Plåt AB Plåtbearbetning i form av stansning, laserskärning, robotbockning, svetsning samt montering av plåtprodukter

Alvesta

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 17
5429
 se ovan Plåtbearbetning i form av stansning, laserskärning, robotbockning, svetsning samt montering av plåtprodukter

Alvesta

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 17
5429
ALWEX Transport AB med dotterbolaget ALWEX Recycling AB Försäljning och förmedling av tjänster och produkter inom transportbranschen, såsom anläggnings-, återvinnings-, fjärr-, parti- och livsmedelstransporter. Tillverkning och försäljning av grus, betong och återvinningsmaterial, förädling av industriavfall och andra restprodukter. Entreprenadarbeten, container- och drivmedelshantering.

Alvesta, Växjö, Vislanda, Vetlanda, Jönköping (Torsvik) Uddevalla

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 31
2048
 se ovan Försäljning och förmedling av tjänster och produkter inom transportbranschen, såsom anläggnings-, återvinnings-, fjärr-, parti- och livsmedelstransporter. Tillverkning och försäljning av grus, betong och återvinningsmaterial, förädling av industriavfall och andra restprodukter. Entreprenadarbeten, container- och drivmedelshantering.

Alvesta, Växjö, Vislanda, Vetlanda, Jönköping (Torsvik) Uddevalla

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 31
2048
AMB Industri AB Tillverkning av plastprodukter genom formsprutning, lackering och montage, ytbehandling för EMC-avskärmning, reflektion och dekoration

Broakulla

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 14
MD 1111
4530
 se ovan Tillverkning av plastprodukter genom formsprutning, lackering och montage, ytbehandling för EMC-avskärmning, reflektion och dekoration

Broakulla

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 14
MD 1111
4530
A-Plast AB Utveckling, tillverkning och marknadsföring av barnsäkerhetsprodukter samt legotillverkning inom områdena formsprutning och extrudering av termoplaster och mekanisk bearbetning av metaller och plaster

Älghult

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 14
1095
 se ovan Utveckling, tillverkning och marknadsföring av barnsäkerhetsprodukter samt legotillverkning inom områdena formsprutning och extrudering av termoplaster och mekanisk bearbetning av metaller och plaster

Älghult

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 14
1095
ArcelorMittal Construction Sverige AB Inköp, konstruktion, tillverkning, försäljning och distribution av förädlade tunnplåtsprodukter och tillbehör

Karlstad, Sveg

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 17
1022
 se ovan Inköp, konstruktion, tillverkning, försäljning och distribution av förädlade tunnplåtsprodukter och tillbehör

Karlstad, Sveg

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 17
1022
Arver Lastbilar AB Försäljning av nya och begagnade lastbilar. Försäljning av reservdelar och tillbehör samt service, reparationer, och skadereparationer

Eskilstuna, Karlskoga, Katrineholm, Köping, Sala, Västerås, Örebro, Norrköping och Nyköping

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 29
2338
 se ovan Försäljning av nya och begagnade lastbilar. Försäljning av reservdelar och tillbehör samt service, reparationer, och skadereparationer

Eskilstuna, Karlskoga, Katrineholm, Köping, Sala, Västerås, Örebro, Norrköping och Nyköping

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 29
2338
Augustssons Beslagsindustri AB Försäljning, tillverkning och montering av kundanpassade komponenter i aluminium och stål

Vetlanda

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 17
5559
 se ovan Försäljning, tillverkning och montering av kundanpassade komponenter i aluminium och stål

Vetlanda

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 17
5559
Avisera AB Design, produktutveckling, inköp, lagerhållning och försäljning av förpacknings- och profilprodukter

Sollentuna

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 29
2720
 se ovan Design, produktutveckling, inköp, lagerhållning och försäljning av förpacknings- och profilprodukter

Sollentuna

SS-EN ISO 9001:2008
EA: 29
2720


Visa denna sida för utskrift.