Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 13485:2016

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 13485:2016  -  Företag: W...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Willo AB Tillverkning av finmekaniska komponenter för medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016
EA: 18
MD 0401 MD 0403
5989 MD
 se ovan Tillverkning av finmekaniska komponenter för medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016
EA: 18
MD 0401 MD 0403
5989 MD
Wing Plast AB Utveckling, design och tillverkning av sterila och osterila medicintekniska engångsartiklar till sjukvården under eget varumärke eller lego-tillverkning samt relaterade tjänster

Smålandsstenar

SS-EN ISO 13485:2016
EA: 14
MD 0106 MDS 7006*
5186 MD
 se ovan Utveckling, design och tillverkning av sterila och osterila medicintekniska engångsartiklar till sjukvården under eget varumärke eller lego-tillverkning samt relaterade tjänster

Smålandsstenar

SS-EN ISO 13485:2016
EA: 14
MD 0106 MDS 7006*
5186 MD


Visa denna sida för utskrift.