Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 13485:2016

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 13485:2016  -  Företag: T...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Tobin Sweden AB Tillverkning och utveckling av sterila ögonduschlösningar för engångsbruk SS-EN ISO 13485:2016
EA: 23
29 MDS 7006
6152 MD
 se ovan Tillverkning och utveckling av sterila ögonduschlösningar för engångsbruk SS-EN ISO 13485:2016
EA: 23
29 MDS 7006
6152 MD
Tridentify AB Konstruktion och tillverkning av produkter för transfusionsmedicin SS-EN ISO 13485:2016
EA: 19
MD 1111 MD 1301
6069 MD
 se ovan Konstruktion och tillverkning av produkter för transfusionsmedicin SS-EN ISO 13485:2016
EA: 19
MD 1111 MD 1301
6069 MD


Visa denna sida för utskrift.