Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 13485:2016

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 13485:2016  -  Företag: S...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Sterilservice Västernorrland Sterilisering av vård- och medicintekniska produkter

Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik

SS-EN ISO 13485:2016
EA: 35
38 39 MDS 7006*
5802 MD
 se ovan Sterilisering av vård- och medicintekniska produkter

Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik

SS-EN ISO 13485:2016
EA: 35
38 39 MDS 7006*
5802 MD


Visa denna sida för utskrift.