Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 13485:2016

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 13485:2016  -  Företag: R...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Region Skåne, Skånevård Kryh, Centralsjukhuset Kristianstad, Sterilteknisk enhet Rengöring och sterilisering av medicintekniska instrument av flergångstyp SS-EN ISO 13485:2016
EA: 35
MDS 7006
5963 MD
 se ovan Rengöring och sterilisering av medicintekniska instrument av flergångstyp SS-EN ISO 13485:2016
EA: 35
MDS 7006
5963 MD


Visa denna sida för utskrift.