Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 13485:2016

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 13485:2016  -  Företag: M...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Minitube AB Konstruktion, tillverkning och försäljning av medicinska engångsprodukter SS-EN ISO 13485:2016
EA: MD 0402
07
6085 MD
 se ovan Konstruktion, tillverkning och försäljning av medicinska engångsprodukter SS-EN ISO 13485:2016
EA: MD 0402
07
6085 MD
 se ovan Konstruktion, tillverkning och försäljning av medicinska engångsprodukter SS-EN ISO 13485:2016
EA: MD 0402
07
6085 MD
 se ovan Konstruktion, tillverkning och försäljning av medicinska engångsprodukter SS-EN ISO 13485:2016
EA: MD 0402
07
6085 MD
Modulpac AB Utveckling, försäljning och tillverkning av formsprutade medicintekniska plastprodukter SS-EN ISO 13485:2016
EA: 14
MDS 7006
5925 MD
 se ovan Utveckling, försäljning och tillverkning av formsprutade medicintekniska plastprodukter SS-EN ISO 13485:2016
EA: 14
MDS 7006
5925 MD
Monivent AB Utveckling, tillverkning och försäljning av mätverktyg för mätning av andning hos nyfödda SS-EN ISO 13485:2016
EA: 23
MD 1102
6004 MD
 se ovan Utveckling, tillverkning och försäljning av mätverktyg för mätning av andning hos nyfödda SS-EN ISO 13485:2016
EA: 23
MD 1102
6004 MD


Visa denna sida för utskrift.