Ledningssystem


Cert.områden
SS-EN ISO 13485:2016

Branscher

Regioner

Kvalitet  SS-EN ISO 13485:2016  -  Företag: L...

Nedan följer en lista med certifierade företag. Ytterligare information kan lämnas av SP Certifiering, Certifikatsförteckningsadministrationen, tfn 010-5165748.  

Företag Verksamhet
Avgränsning
Standard
Bransch
Cert.nr
Länssjukhuset i Kalmar Forskning och utveckling, anskaffning, drift, kundstöd samt utrangering av medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016
EA: MD 0104
MD 0106 MD 1102 MD 1201 MD 1301
5742 MD
 se ovan Forskning och utveckling, anskaffning, drift, kundstöd samt utrangering av medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016
EA: MD 0104
MD 0106 MD 1102 MD 1201 MD 1301
5742 MD


Visa denna sida för utskrift.